โรงเรียนสาคริชวิทยา กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โพสต์16 พ.ค. 2556 19:41โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนสาคริชวิทยา  กำหนดเปิดภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ  แล้วเจอกันที่โรงเรียนครับ
Comments