ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสาคริชวิทยา  ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
 โทร 044-830555  (อนุบาล)   044-811182  (ประถม)
E - MAIL : sakritschool_@hotmail.com

http://skv.chaiyaphum1.com