แหล่งเรียนรู้

ศธ.ตัดสินใจเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัดเป็นวันที่ 10 มิ.ย. จากเดิมเปิดวันที่ 16 พ.ค. เริ่มปีการศึกษา 2557

โพสต์16 พ.ค. 2556 21:25โดยไม่ทราบผู้ใช้

ศธ.ตัดสินใจเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัดเป็นวันที่ 10 มิ.ย. จากเดิมเปิดวันที่ 16 พ.ค. เริ่มปีการศึกษา 2557 เพื่อสอดคล้องปฏิทินอาเซียน "ชินภัทร" ยันสอบถามทุกฝ่ายก็เห็นชอบร่วมกันแล้ว ไม่ขัดวิถีชีวิตคนไทย แถม ม.6 จะมีเวลาเรียนเต็มเทอมมากขึ้นก่อนสอบเข้ามหา'ลัย 
    นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. )เสนอ เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จากเดิมที่เปิดวันที่ 16 พ.ค. เป็นวันที่ 10 มิ.ย. โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
    เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ สพฐ.ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมเสวนา โดยมีผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้แทนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนเปิด-ปิดสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ให้เป็นไปตามปฏิทินของอาเซียน โดยมีเหตุผลร่วมกันว่า การเปิดเรียนตามปฏิทินอาเซียนไม่เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตนักเรียน ไม่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ขณะที่นักเรียนยังมีเวลาเรียนมากขึ้น และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกสอนมีเวลาเตรียมตัวก่อนไปฝึกสอนประมาณ 10 วัน นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองด้วยว่า ส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องที่ สพฐ.จะเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 10 มิ.ย.57
    “จากนี้ในขั้นตอนของการปฏิบัติจะต้องมีการไปหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อดูว่าตารางการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินอาเซียนของ สพฐ.นั้น จะติดขัดกับปฏิทินอาเซียนของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร รวมถึงหากจะต้องมีการจัดทำออกเป็นประกาศกระทรวงฯ ในเรื่องนี้ ก็จะอยู่ในหน้าที่ของสำนักงานปลัด ศธ.เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้นจากนี้ไปเหลือเพียงขั้นตอนของการประสานการทำงานเพียงอย่างเดียว” นายชินภัทรกล่าว
    ก่อนหน้านี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เคยเสนอให้ สพฐ.พิจารณาให้โรงเรียนในสังกัดเลื่อนเปิดเทอมตามมหาวิทยาลัยที่เห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการเปิด/ปิดเทอม เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินอาเซียน ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 โดยภาคเรียนที่ 1 เป็นเปิดเทอมและเรียนช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดเทอมและเรียนในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ซึ่ง รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธาน ทปอ. ให้เหตุผลว่า เพื่อให้โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยมีระบบที่สอดคล้องกัน และเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ม.6 ได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนแอดมิชชั่นและรับตรงส่วนกลางมากขึ้น.

อาเซียน (ASEAN)

โพสต์19 พ.ค. 2555 21:01โดยนางสาวพนารัตน์ พ่วงกลาง
            อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศ สมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือเรียกว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงิน

รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคงสื่อการเรียนรู้

โพสต์19 พ.ค. 2555 21:00โดยนางสาวพนารัตน์ พ่วงกลาง


1-3 of 3