ศธ.ตัดสินใจเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัดเป็นวันที่ 10 มิ.ย. จากเดิมเปิดวันที่ 16 พ.ค. เริ่มปีการศึกษา 2557

โพสต์16 พ.ค. 2556 21:25โดยไม่ทราบผู้ใช้
ศธ.ตัดสินใจเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัดเป็นวันที่ 10 มิ.ย. จากเดิมเปิดวันที่ 16 พ.ค. เริ่มปีการศึกษา 2557 เพื่อสอดคล้องปฏิทินอาเซียน "ชินภัทร" ยันสอบถามทุกฝ่ายก็เห็นชอบร่วมกันแล้ว ไม่ขัดวิถีชีวิตคนไทย แถม ม.6 จะมีเวลาเรียนเต็มเทอมมากขึ้นก่อนสอบเข้ามหา'ลัย 
    นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. )เสนอ เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จากเดิมที่เปิดวันที่ 16 พ.ค. เป็นวันที่ 10 มิ.ย. โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
    เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ สพฐ.ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมเสวนา โดยมีผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้แทนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนเปิด-ปิดสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ให้เป็นไปตามปฏิทินของอาเซียน โดยมีเหตุผลร่วมกันว่า การเปิดเรียนตามปฏิทินอาเซียนไม่เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตนักเรียน ไม่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ขณะที่นักเรียนยังมีเวลาเรียนมากขึ้น และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกสอนมีเวลาเตรียมตัวก่อนไปฝึกสอนประมาณ 10 วัน นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองด้วยว่า ส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องที่ สพฐ.จะเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 10 มิ.ย.57
    “จากนี้ในขั้นตอนของการปฏิบัติจะต้องมีการไปหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อดูว่าตารางการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินอาเซียนของ สพฐ.นั้น จะติดขัดกับปฏิทินอาเซียนของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร รวมถึงหากจะต้องมีการจัดทำออกเป็นประกาศกระทรวงฯ ในเรื่องนี้ ก็จะอยู่ในหน้าที่ของสำนักงานปลัด ศธ.เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้นจากนี้ไปเหลือเพียงขั้นตอนของการประสานการทำงานเพียงอย่างเดียว” นายชินภัทรกล่าว
    ก่อนหน้านี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เคยเสนอให้ สพฐ.พิจารณาให้โรงเรียนในสังกัดเลื่อนเปิดเทอมตามมหาวิทยาลัยที่เห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการเปิด/ปิดเทอม เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินอาเซียน ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 โดยภาคเรียนที่ 1 เป็นเปิดเทอมและเรียนช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดเทอมและเรียนในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ซึ่ง รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธาน ทปอ. ให้เหตุผลว่า เพื่อให้โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยมีระบบที่สอดคล้องกัน และเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ม.6 ได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนแอดมิชชั่นและรับตรงส่วนกลางมากขึ้น.
Comments