ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับปฐมวัย  วันจันทร์ที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระดับประถมศึกษา  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
  ส่ง 1 พ.ค. 2557 20:35 โดย อาคม นารีรักษ์
 • แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาคริชวิทยา กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2555  ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2555
  ส่ง 13 ก.ย. 2555 23:01 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาคริชวิทยา กำหนดวันปิด ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  ในวันที่  1 ตุลาคม 2555
  ส่ง 25 ก.ย. 2555 21:11 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้

 • ศธ.ตัดสินใจเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัดเป็นวันที่ 10 มิ.ย. จากเดิมเปิดวันที่ 16 พ.ค. เริ่มปีการศึกษา 2557 ศธ.ตัดสินใจเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัดเป็นวันที่ 10 มิ.ย. จากเดิมเปิดวันที่ 16 พ.ค. เริ่มปีการศึกษา 2557 เพื่อสอดคล้องปฏิท ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2556 21:25 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • อาเซียน (ASEAN)             อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ส ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2555 06:04 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • สื่อการเรียนรู้
  ส่ง 17 มิ.ย. 2555 06:19 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา