ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โพสต์16 พ.ค. 2556 19:47โดยไม่ทราบผู้ใช้

ระดับปฐมวัย  วันจันทร์ที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 ระดับประถมศึกษา  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โพสต์19 พ.ค. 2555 01:18โดยนางสาวพนารัตน์ พ่วงกลาง

โรงเรียนสาคริชวิทยา กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2555  ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2555

แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

โรงเรียนสาคริชวิทยา กำหนดวันปิด ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  ในวันที่  1 ตุลาคม 2555

1-3 of 3